Multitechnik stroy Ltd
Сграда "Ребус", гр. София, ж.к. "Младост 1" с разрешение за ползване от 07.2020 г.
Инвеститор: "Мултитехник строй" ООД
Строител: "Бигла III" ООД
Проект: Архитектурно студио Скица
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.