Конструкция

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна със скелетно безгредова схема, като фасадните стени и външните оргаждащи стени са тухлен зид, а вътрешните преградни стени тухла или сиситема W112 на Кнауф. Всички плочи са с дебелина 20 см. или 25 см.Подовия пакет на етажните плочи се състои от стоманобетонна плоча, топлоизолация от експандиран полистирен, в който се полагат тръбните разводки на климатичните тела, циментова замаска и подово покритие. С цел подобряване на акустичната изолация между апартаментите покритието на вътрешните огражащи стени от зидария между апартаментите ще бъде изпълнена и предстенна обшивка.

В и К

Водопровод: В сградата е проектирана водопроводна инсталация за топла, циркулационна и студена вода. Затоплянето на водата ще става с общ нагревател, разположен в абонатната станция в сутерена на сградата. Към етажите водата ще се подава чрез вертикални водопроводни клонове. Сградната водопроводна инсталация за студена и топла вода е проектирана за висококачествени полипропиленови тръби. В сградата е осигурена отделна сухотръбна инсталация с изход на всеки етаж за противипожарни нужди. Във всеки апартамент ще бъде изградена допълнителна тръбна инсталация за монтиране на водонагревател (бойлер). Предвижда се водата към всяка отделна жилищна единица да бъде отчетана с отделни абонатни водомери с радиомодули за дистанционно отчитане.
Канализация:
Канализацинонната мрежа ще събира отпадъчните битово-фекални и дъждовни води на сградата. Основните магистрални тръби ще бъдат от дебелостенни  усилени безшумни РVC тръби.

О В К

Отоплителна инсталация: Отоплителната инсталация в сградата се захранва от собствена абонатна станция. Отоплителните тела са алуминиеви глидерни радиатори. В общите части по етажи са разработени топломерни табла с отделни топломери за всеки апартамент. Отоплителните тела се окомплектоват с термостатичен вентил с термостатна глава, секретен радиаторен вентил и ръчен обезвъздушител.

Климатични инсталации: За покриване на охладителният товар през лятото в помещенията са предвидени системи на директно изпарение, тип инверторни мултисплит климатизатори и инверторни сплит климатизатори. Вътрешните тела са за висок стенен монтаж. Транспортната система, между вътрешните и външните тела, е изградена от медни тръби с изолация от синтетичен каучук. На фасадата на сградата са предвидени специални места за поставяне на външните тела, покрити с декоративни елементи  част от архитектурното решение на сградата.

Вентилация: Проекта предвижда вентилация за тоалетни, бани и кухненски боксове. Проектирана е отделна вентилация на сутеренния етаж.

Електро инсталация

На  фасадата на сградата до входа ще бъде монтирано  Главното Разпределително Табло – ГЕРТ, в което са предвидени за монтаж електромери, през които да се захранват отделните потребители на електроенергия в сградата. Във всеки апартамент е предвидено апартаментно разпределително табло съдържащо съответния брой предпазители и защити, включително дефектнотокова. Осветителната и силови инсталации ще бъдат изпълнени с високо технологични материали, вкючително контакти и ключове.

Предвидени са следните слаботокови инсталации:

-          Видеодомофонна и звънчева инсталация

-          Телефонна и компютърна инсталации, инсталация за кабелна телевизия

-          Инсталация за контрол на достъп и видеонаблюдение


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.