Управление и поддръжка

С цел удобството и сигурността на живущите, ще бъдат осигурени следните услуги:

Поддръжка на сигурността и пожарната безопасност:

 • Контрол на сигурността и достъпа през входа на сградата;
 • Поддръжка на техниката за контрол на достъпа и на апаратурата за видеонаблюдение;
 • Видеонаблюдение на части от общите части на сградата, вътрешния двор, тротоарите, както и сутереното ниво и захода към него;
 • Експлоатация, контрол и поддръжка на системата за противопожарна охрана на сградата.


Почистване:

 • Почистване на тротоара до входните врати на сградата и обслужващите обекти, находящи се на партерно ниво, както и алеите във вътрешния двор, включително отстраняване на сняг от тях;
 • Периодично събиране на отпадъците от двора и входното фоайе от определените за това места;
 • Почистване на зелените площи от отпадъци и листа;
 • Периодично почистване на общите части в сградата, включително сълбищата и прозорците на стълбищните площадки в сградата;
 • Периодично почистване на сутерена и гаражните врати.


Поддръжка на зелените площи:

 • Косене, напояване и наторяване на зелените площи;
 • Сезонно променяне на отглежданите цветя;
 • Контрол върху вредители /дезинсекция и дератизация /;
 • Поддръжка на напоителната система.


Услуги, свързани с управлението на сградата:

 • Съставяне и изпълнение на годишния бюджет за приходи и разходи;
 • Изчисляване и събиране на такси за поддръжка и управление, както и на други такива за допълнителни услуги;
 • Проектно управление, когато е необходимо да бъдат наети подизпълнители за извършване на допълнителни дейности.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.